BLOG DUKE AMIENE REV

Khamis, Ogos 09, 2007

Dua Rekaan Dalam Protagonis Nagasari

Dalam novel fiksyen remaja ini, beberapa lokasi awal telah ditetapkan. Memandangkan terdapat banyak watak utama dalam novel ini, maka setiap keunikan perlu diserlahkan. Aku mewujudkan banyak lokasi latar yang akan digunakan untuk penceritaan. Lukisan ini dibuat pada awal tahun ini.

Salah satu perkara penting bagi watak-watak dalam novel ini adalah kostum. Biarpun ia hanya novel dengan tulisan, tetapi prinsip aku bahawa setiap watak harus memiliki kostum sendiri, harus ditegaskan. Setiap kostum akan menggambarkan kebudayaan, kaum dan kepercayaan yang diwakili oleh setiap watak.