BLOG DUKE AMIENE REV

Ahad, Ogos 26, 2012

Kata-kata Hikmah Amiene Rev 2012 OGOS

"Jika takut jatuh, kenapa berdiri? Jika takut jatuh tersadung, kenapa berjalan? Jika takut jatuh tersungkur, kenapa berlari?" - Amiene Rev, 26 Ogos 2012.