BLOG DUKE AMIENE REV

Rabu, Jun 08, 2011

Sejarah Melayu - The Malay Annals (1948 Pindaan Dari Mei 1909)

Kisah Pengembaraan Amiene Rev ke Cambodia
Penulis: Amiene Rev (C) 2011

Naskah Kuno Sejarah Melayu yang juga dikenali sebagai The Malay Annals kini berada di tanganku. Lalu aku membuat perbandingan antara kedua-dua naskah ini, untuk meneliti tentang susur galur orang-orang Melayu. Ada pendapat mengatakan orang Melayu berasal dari Cambodia, Kemboja atau juga disebut sebagai Kampuchea. Cambodia yang bersempadan dengan Thailand, Laos dan Vietnam dihuni oleh para penduduk yang rupa paras yang agak mirip orang-orang Melayu. Namun, penceritaan di dalam The Malay Annals ini tidaklah pula menceritakan secara langsung mengenai asal-usul orang-orang Melayu dari Cambodia. Sejarah Melayu ini banyak menceritakan tentang asal-usul kerajaan Melayu di Tanah Melayu. Apa pun, aku menemui algoritma tertentu yang pasti akan menjelaskan asal-usul 64 Askara Lapan Triagram yang menjadi harta pusakaku selama ini. Barangkali, rahsia sebenar orang-orang Melayu, telah berada di dalam tanganku sejak kelahiranku di muka bumi ini lagi.

SEJARAH MELAYU or THE MALAY ANNALS
Pendahuluan
(Bagi cetakan yang ketiga)
Halaman xiii

Bahawa dengan kebenaran daripada waris-waris hak mendiang Tuan W. G. Shellabear yang baharu meninggal di Amerika beberapa bulan dahulu cetakan ini telah dibaiki seberapa dapat daripada cetakannya yang akhir dalam bulan Mei tahun 1909. Perkara-perkara yang telah dibaiki itu yang terutamanya sekali ialah tentang isi ceritanya pada beberapa tempat, dan juga tentang ayat-ayatnya yang di dalam Bahasa Arab, dan tentang setengah-setengah ejaannya.

Ada pun tentang isinya yang dibaiki hanya pada enam tempat sahaja, iaitu dipinda mengikut butir-butir yang diberikan oleh Dato' F. W. Douglas, Klang, sebagaimana yang disalinnya daripada suatu naskah Sejarah Melayu lama tulis tangan yang telah ada dalam simpanannya. Malangnya, naskah itu telah dihadiahkannya kepada "Sekolah Gambar" (Museum), Kuala Lumpur, tatkala sebelum perang dahulu, dan Museum itu telah binasa kena bom dalam tahun 1945. Tetapi mujurlah tatkala sebelum dihadiahkannya itu, ia telah menyalinkan ke dalam naskah Sejarah Melayu Shellabearnya mana-mana butir dalam naskah Shellabear itu. Maka ubahan-ubahan inilah yang telah dimasukkan ke sini sekarang menggantikan perkataan-perkataan yang kurang jelas butir-butirnya dalam cetakan lama itu. Ubahan-ubahan baharu ini boleh didapati ditandakankan pada muka 56, 123, 139, 141, 168 dan 172 - iaitu dikurangkan pada permulaan dan penghabisannya dengan kurung persegi, serta ditandakan dengan bintang. Huruf F.W.D. itu ertinya naskah Dato' Douglas.

Naskah tulis tangan tersebut, kata Dato' Douglas, ada tertulis padanya menyatakan iaitu telah disalin daripada suatu naskah tua di dalam milik Sultan Abdul Rahman ...

Halaman xiv Perenggan 1:
... Shah Riau-Lingga; orang yang menyalinnya bernama Shaikh Ahmad bin Omar Baruz Khan, dan salinan itu diperbuatnya dalam negeri Melaka pada 12 Mac 1835 bagi Tuan Birchie Westerhout yang diam di Melaka pada massa itu. Tuan ini ialah orang Belanda, diambil oleh Inggeris ke dalam jawatan kerajaan untuk menolong melihatkan hal jajahan Naning tatkala jajahan itu mula-mula berpindah tadbir dari perintah Belanda kepada perintah Inggeris. Maka adalah tersebut nama Tuan Birchie Westerhout itu dalam Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir Munshi.