BLOG DUKE AMIENE REV

Selasa, Jun 07, 2011

AYAT 274; SURAH AL-BAQARAH

AYAT 274; SURAH AL-BAQARAH
Orang-orang yang menafkahkan hartanya malam dan siang, dengan bersembunyi dan berterang-terangan, maka untuk mereka itu pahala di sisi Tuhannya dan tiada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berdukacita.