BLOG DUKE AMIENE REV

Rabu, September 17, 2008

Proposal Al-Quran: Lautan-Lautan Tidak Bercampur

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya bertemu, (tetapi) di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilewati oleh masing-masingnya. (QS Ar-Rahman: 19-20)

Sifat fizik yang disebut sebagai "tegangan permukaan", menjadikan lautan-lautan biarpun bersebelahan tetapi tidak bercampur. Ini disebabkan ketumpatan air laut yang berbeza menyebabkan seolah-olah ada satu lapisan dinding yang memisahkan antara satu lautan dengan lautan yang lain.