BLOG DUKE AMIENE REV

Khamis, September 11, 2008

Proposal Al-Quran: Bumi Ini Berbentuk Sfera

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan (takwir) malam atas siang dan menutupkan (takwir) siang atas malam… (QS Az-Zumar: 5)

Perkataan Bahasa Arab iaitu "takwir" bermaksud menutup atau melilit sesuatu perkara, seperti menggulung. Hal ini membuktikan bahawa menerusi Al-Quran, terdapat panduan yang yang menyatakan bahawa bumi ini berbentuk bulat.