BLOG DUKE AMIENE REV

Selasa, September 09, 2008

Misi Sekolah

Misi Sekolah

Melaksanakan dengan bersungguh-sungguh, ikhlas dan bertanggungjawab atas dasar Kementerian Pendidikan Malaysia secara bersepadu dan berkesan dalam aspek pengurusan, pembangunan sumber manusia, pengajaran dan pembelajaran serta kemudahan fizikal yang berkualiti untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.