BLOG DUKE AMIENE REV

Rabu, September 24, 2008

Keajaiban Al-Quran: Peredaran Bumi

Dan Dia-lah Yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masingnya beredar di dalam garis edarnya. (QS Al-Anbiya: 33)

Setiap planet berputar mengeliling matahari mengikut landasan masing-masing. Hal ini didapati sedia dimaklumkan di dalam Al-Quran lebih 1400 tahun lampau.