BLOG DUKE AMIENE REV

Isnin, Januari 19, 2009

Kesalahan Bahasa - Frasa dan Ayat

Frasa dan Ayat - Kesalahan, Sebab dan Pembetulan
Kesalahan Sebab Pembetulan
amat percayakan anak bongsunya itu. kata adjektif `percaya' tidak mendapat akhiran tetapi diikuti oleh sendi nama `akan' amat percaya akan anak bongsunya itu.
amat suka buah-buahan tempatan kata adjektif `suka' perlu diikuti oleh kata sendi `akan' amat suka akan buah-buahan tempatan
Turut menghadiri perjumpaan itu Struktur ayat tidak sesuai dengan struktur struktur subjek-predikat bahasa Melayu Yang turut menghadiri perjumpaan itu ialah menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajaan atau

Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajaan turut menghadiri perjumpaan itu.

masalah itu mereka bincangkan Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri ketiga tidak sesuai masalah itu dibincangkan oleh mereka
Saya belum sempat baca lagi Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri pertama tidak sesuai. belum sempat saya baca lagi
Sumber: www.tutor.com.my

Anda juga mungkin berminat dengan tajuk-tajuk berikut: