BLOG DUKE AMIENE REV

Isnin, Januari 19, 2009

Analisis Kesalahan Bahasa - Kesalahan Wacana

Analisis Kesalahan Bahasa. Jenis-jenis kesalahan yang berlaku di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:
Jenis kesalahan Contoh kesalahan Pembetulan
1. keselarasan vokal

akibat pengaruh dialek

kata tiga suku kata tertutup

akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau

sibar, hibuh, sebok, sinarai

kelumpok, celotih, kelungsung

calun, pelancung, awit, bunglun

sebar, heboh, sibuk, senarai

kelompok, celoteh, kelongsong

calon, pelancong, awet, bunglon

2. Ejaan kata pinjaman:

akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap

kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan

ejaan kata khusus yang mengunakan nombor

plan, gran, klas

teknoloji, otomotik, karban, oksijen,

abad ke20

tahun 60an

pelan, geran, kelas

teknologi, automatik, karbon, oksigen

abad ke-20

tahun 60-an

3. Ejaan kata terbitan:

awalan meN-, peN-, beR-

akhiran -kan, -i

mengaru, mensenaraikan menggaru, menyenaraikan
4. Ejaan Kata Majmuk

kata majmuk yang dieja sebagai satu perkataan

kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan

kata majmuk yang mendapat apitan

jawatan kuasa, antara bangsa, bagai mana

ambilalih, ibubapa, kuatkuasa

menguat kuasakan, menganak tirikan, menemu dugai

jawatankuasa, antarabangsa, bagaimana

ambil alih, ibu bapa, kuat kuasa

menguatkuasakan, menganaktirikan, menemuduga

Sumber: www.tutor.com.my

Anda juga mungkin berminat untuk merujuk ke pautan-pautan berikut: