BLOG DUKE AMIENE REV

Sabtu, Oktober 14, 2006

Hadis Dha'if dan Hasan tentang Doa Berbuka Puasa

Salam Ramadhan,

Hadis dhaif tentang doa berbuka puasa:

Dari Muadz bin Zuhrah, bahwasannya telah sampai kepadanya, sesungguhnya Nabi S.A.W apabila berbuka (puasa) beliau mengucapkan, Allahumma laka shumtu wa bika amantu (HR Abu Dawud no. 2358, Baihaqi 4/239 dan lainnya)

Hadis tersebut di atas dikatakan mursal kerana Muadz bin Zuhrah adalah seorang tabiin bukan seorang sahabat, jadi ada sanadnya yang terputus antara sahabat dan tabiin sehingga haditsnya dikategorikan dhaif.

Sementara itu hadis yang hasan tentang doa berbuka puasa adalah sebagai berikut:

Doa yang biasa diucapkan Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, DzaHabazh zhuma-u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insya Allah yang bermaksud Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan, insya Allah (HR. Abu Dawud no. 2357, Ad Daraquthni III/1401 no. 2247, dan Al Hakim no. 1/422, hadits ini dihasankan oleh Syeikh Al Albani dalam Kitab Irwaa-ul Ghaliil no. 920)


Rujukan:

1. Al Masaa-il, Abdul Hakim bin Amir Abdat, Darul Qalam, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004.
2. Adab Harian Muslim Teladan, Abdul Hamid bin Abdurrahman As Suhaibani, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, Cetakan Pertama, Januari 2005, hal. 184-185.