BLOG DUKE AMIENE REV

Ahad, November 19, 2006

Panduan Mendapat A Dalam Karangan Bahasa Melayu

CIRI-CIRI KARANGAN YANG BAIK (80 hingga 100 markah)

a. Takrif karangan tepat sekali
- Calon mesti menulis karangan menurut kehendak soalan.

Contoh soalan:
Sejak beberapa tahun yang lalu, kerajaan Malaysia menggunakan slogan “Malaysia Boleh” sebagai perangsang untuk bergerak maju dalam pelbagai bidang agar seiring dengan negara-negara maju. Pada pendapat anda adakah Malaysia telah berjaya merealisasikan slogan ini?

Calon dianggap menulis menurut takrif yang tepat sekali sekiranya calon dapat mengemukakan beberapa bidang yang menunjukkan bahawa Malaysia telah mampu melaksanakannya. Di samping itu calon juga perlu mengemukakan beberapa bidang yang menunjukkan Malaysia masih ketinggalan dan sedang berusaha untuk meningkatkan tahap pencapaiannya dalam bidang tersebut.


b. Fikiran sungguh matang.
- Calon dianggap berfikiran matang sekiranya dapat mengemukakan pendapat, pandangan, atau cadangan yang baik atau bernas, logik, dan berasional iaitu dapat mengemukakan alasan yang munasabah.
Misalnya dalam ayat seperti yang berikut :

Kita berasa telah sampai masanya untuk melakukan anjakan paradigma dari segi sikap dan pemikiran. Kita perlu bersikap positif, dan yakin pada diri sendiri. Kita percaya bahawa sekiranya kita yakin pada diri sendiri maka tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Di sebaliknya masyarakat yang terlalu merendah diri dan sentiasa memandang tinggi akan kejayaan orang lain semata-mata akan ketinggalan. Slogan “Malaysia Boleh” yang diterapkan dalam diri rakyat Malaysia diharap akan menjadi pemangkin kejayaan negara kita.

Sebaliknya calon yang
tidak matang mungkin akan menulis seperti yang berikut :

* Semua rakyat Malaysia perlulah menggunakan slogan Malaysia Boleh kerana slogan itu berfaedah kepada kita. Sekiranya kita gunakan slogan itu kita akan berjaya mencapai cita-cita kita dan imej negara akan menjadi lebih bagus dan rakyat Malaysia akan hidup aman.


c. Isi cukup dan berkembang

Isi cukup bermaksud calon mengemukakan tidak tidak kurang daripada 3 isi namun calon yang biasanya mendapat markah yang baik mengemukakan tidak kurang daripada 6 isi dan isi yang dikemukakan itu dikemukakan secara seimbang sekiranya terdapat lebih daripada 1 skop kehendak soalan.

Isi yang berkembang pula bermaksud isi yang diikuti dengan huraian dan contoh-contoh yang sesuai.


d. Pengolahan istimewa atau sangat menarik dan sungguh berkesan.

Misalnya :
Contoh olahan biasa.
Malaysia telah berjaya merealisasikan slogan Malaysia Boleh dalam bidang pembuatan kereta. Kita telah mengeluarkan banyak jenis kereta Malaysia seperti Proton Saga, Iswara, Wira, dan sebagainya. Oleh itu, terbuktilah Malaysia memang boleh mengeluarkan kereta seperti negara-negara maju yang lain.

Contoh olahan yang baik.
Dengan lahirnya kereta Proton Saga pada tahun 1988, kita telah memulakan satu langkah yang besar dalam usaha untuk membuktikan bahawa Malaysia juga mampu menceburi bidang pembuatan kereta , dan sehingga kini Proton telah mengeluarkan 8 model keretanya. Dalam hal ini, tidak ada sesiapa yang dapat menidakkan kebolehan Malaysia dan secara tidak langsung slogan “Malaysia Boleh” bukan lagi suatu angan-angan kosong malahan telah menjadi kenyataan.


e. Bahasa sangat memuaskan dan lancar .

Bahasa yang digunakan ialah bahasa baku atau bahasa yang standard serta tidak dipengaruhi oleh gaya bahasa lisan.
Misalnya :

Kerajaan sudah buat kempen untuk pelancong datang ke negara kita. Bila pelancong datang, mereka akan beli macam-macam barang di sini. Ini maknanya duit negara asing masuk ke negara kita.

Bandingkan dengan :

Kerajaan telah melancarkan kempen Tahun Melawat Malaysia sebagai usaha untuk menarik minat pelancong untuk supaya memilih Malaysia sebagai destinasi percutian mereka. Kemasukan pelancong ke negara ini bermakna akan berlaku pengaliran masuk wang dari luar negara.


f. Terdapat kesalahan tatabahasa yang tidak ketara (jelas)

Misalnya :
Baru-baru ini seorang doktor tempatan telah berjaya menambah keyakinan rakyat di dalam bidang perubatan apabila dia muncul sebagai doktor pertama yang berjaya melakukan pembedahan meyambung tangan seorang kanak-kanak.


g. Terdapat pelbagai jenis ayat.

Ini bermakna calon perlu menulis dalam ayat selapis, ayat majmuk (yang menggunakan kata hubung), ayat pendek, sederhana, dan panjang.

Seharusnya slogan Malaysia Boleh dihayati oleh semua masyarakat di Malaysia. Kita boleh maju dalam pelbagai bidang malah mampu mengubah sikap dan fikiran kita. Namun, kita tidak perlu menukar budaya ketimuran kita. Budaya Timur perlu dikekalkan. “Malaysia Boleh” mengekalkan jati dirinya sendiri.


h. Kosa kata (perkataan) sangat luas dan digunakan dengan betul.
Calon yang baik menggunakan perkataan yang menunjukkan calon banyak membaca buku atau majalah yang ilmiah. Calon juga perlu menunjukkan kebolehan dapat menggunakan perkataan-perkataan tersebut dengan betul dan tepat.

Contoh :
Sekiranya tidak ada rusuhan, negara kita akan lebih cepat menjadi negara yang maju.
(biasa)

Keamanan merupakan pemangkin kemajuan negara.
(lebih baik)


i. Pemerengganan dan wacana digunakan dengan betul.

Calon menulis isi atau fakta, huraian, dan contoh yang lengkap dalam satu perenggan. Perenggan baru yang ditulis seharusnya menunjukkan kesinambungan dengan perenggan yang sebelumnya dengan menggunakan perkataan seperti :

Selain itu,…/ Namun begitu, masih terdapat beberapa bidang lain yang perlu kita terokai untuk melayakkan kita dianggap sebagai satu masyarakat yang serba boleh.


j. Tanda baca digunakan dengan tepat.

Calon yang memperoleh markah yang baik dalam penulisan karangan sangat mengambil berat tentang penggunaan tanda baca terutamanya tanda koma dan nokhtah.


Ulasan: Panduan ini bukan sahaja berguna untuk pelajar SPM dan PMR, malah berguna juga untuk semua blogger di Malaysia, termasuk saya sendiri.

sumber: http://www.angelfire.com/ma/tmalik/karanganbaik.html