BLOG DUKE AMIENE REV

Ahad, November 12, 2006

Objektif Kajian Sejarah Tempatan

MATLAMAT KAJIAN SEJARAH TEMPATAN

Matlamat Kajian Sejarah Tempatan adalah untuk memupuk pemahaman dan kesedaran pelajar tentang sejarah perkembangan masyarakat setempat. Kajian ini membolehkan pelajar menghargai dan berbangga dengan sejarah masyarakat dan persekitaran, mengukuh semangat kekitaan dan perpaduan serta dapat memperkayakan khazanah sejarah setempat.CONTOH-CONTOH OBJEKTIF KAJIAN SEJARAH TEMPATAN

Objektif Kajian Sejarah Tempatan untuk membolehkan pelajar:
 1. mencari, mengumpul, menganalisis, mentafsir serta mensintesis serta merumus maklumat dan fakta-fakta sejarah;
 2. mengenali diri dan keluarga;
 3. mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah;
 4. mengenali kawasan tempat kediaman/tinggal dan kawasan persekitaran sekolah dengan lebih dekat lagi;
 5. memupuk kemesraan, kasih sayang, kebanggaan serta sikap bertanggungjawab dan hormat menghormati terhadap keluarga, sekolah dan persekitaran;
 6. mengamal nilai murni yang diwarisi bersama dalam keluarga, sekolah, kawasan tempat kediaman/tinggal dan kawasan persekitaran sekolah; dan
 7. mendapat pengalaman secara langsung dalam menjalankan kajian serta membina keyakinan diri.


Contoh Objektif Kajian Sejarah : Salasilah Keluarga
 1. Mengetahui asal usul diri dan keluarga.
 2. Mengenali ahli keluarga dan saudara mara.
 3. Memupuk rasa cinta dan bangga terhadap keluarga.
 4. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang salasilah keluarga.


Contoh Objektif Kajian Sejarah : Sejarah Sekolah
 1. Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah.
 2. Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah.
 3. Memupuk rasa bangsa dan cinta terhadap sekolah.
 4. Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah.
 5. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang sekolah.


Contoh Objektif Kajian Sejarah : Asal Usul Nama Tempat / Nama Jalan
 1. Mengetahui dan memahami sejarah pembukaan tempat/jalan yang dikaji.
 2. iMemahami dan menghargai perkembangan dan kemajuan yang berlaku di kawasan persekitaran yang dikaji.
 3. Mewujudkan semangat perpaduan dan kerjasama di kalangan penduduk setempat.
 4. Menguasai kemahiran, mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat.

SUMBER: BUKU PANDUAN KAJIAN SEJARAH TEMPATAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH - PPK PKM 2002