BLOG DUKE AMIENE REV

Ahad, November 12, 2006

Menguji Potensi Murid Menerusi Kajian Geografi Tempatan

Menerusi Kajian Tempatan iaitu sama ada Sejarah atau Geografi, perkara yang diuji ke atas murid-murid adalah seperti berikut:

  • Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
  • Penguasaan Pembelajaran
  • Strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran di peringkat pra sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah
  • Pengukuran Kebolehan Intelek dan Potensi Pelajar
  • Kemahiran Generik