BLOG DUKE AMIENE REV

Selasa, November 22, 2011

Surah Yasin Kini Dalam Bahasa Dusun

PTS telah mengedarkan secara percuma Yasin dalam Bahasa Dusun di Sabah untuk Asnaf Muallaf

 1. Pusat Zakat Sabah: 500 maskah untuk diagihkan pada asnaf mualaf
 2. Masjid Negeri: 100 naskah
 3. Masjid & Surau sekitar Tambunan: 200 naskah
 4. Masjid & Surau sekitar Kota Belud: 100 naskah
 5. Masjid An Nur Kg Cenderakasih: 20 naskah
 6. Surau Airport KK: 10 naskah
 7. Surau SMKA Tun Mustapa: 30 naskah
 8. Masjid UMS: 50 naskah
 9. Surau Putrajaya: 20 naskah
 10. Masjid Pirasan: 30 naskah
 11. Masjid Lokkawi: 20 naskah
 12. Masjid Sembulan: 25 naskah
Dengan ini, diharapkan lebih ramai orang Dusun akan masuk Islam.