BLOG DUKE AMIENE REV

Khamis, Mac 19, 2009

Setuju dengan Mengajar Sains dan Matematik menggunakan Bahasa Melayu

Tajuk Tugasan Soalan Lisan: Setuju dengan Mengajar Sains dan Matematik menggunakan Bahasa Melayu.

Tolong saya mencari kepentingan dan kebaikan (point) untuk oral ini. Saya ialah pihak setuju. Setuju bahawa mengajar Sains dan Matematik menggunakan Bahasa Melayu.

Ally Sum
Menerusi Dragonizer's Forum

Cadangan Jawapan oleh Amiene Rev aka Dragonizer:
Pertama, ingin saya maklumkan di sini bahawa saya tidak menggalakkan budaya makan suap di kalangan pelajar. Justeru menerusi beberapa petikan jawapan yang diletakkan di bawah ini, maka saya berharap anda akan dapat mencari kata-kata kunci penting dengan sendiri dan membuat nota sendiri untuk meningkatkan lagi kemahiran mencari dan merumuskan maklumat anda. Berikut adalah antara jawapan-jawapan yang menyokong penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik:


Hasil Kajian UNESCO
Berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan berkenaan isu PPSMI,
pakar-pakar pendidikan dari UNESCO menyatakan ilmu dasar seperi Sains dan Matematik lebih baik diajar dalam bahasa ibundanya. Hal ini telah lama disedari oleh masyarakat Cina. Apabila PPSMI dilaksanakan, mereka tidak bersetuju dan tetap mengajar murid mereka dengan menggunakan bahasa Cina. Kejayaan Jepun, Korea, China, Perancis dan Jerman kerana semua negara itu mengajar sains dan matematik dalam bahasa ibunda. Di Indonesia, tiga tahun pertama persekolahan, murid diajar dalam bahasa ibunda sama ada Jawa Sunda, Makasar dan sebagainya. Hanya tahun keempat, murid diajar bahasa Indonesia.


Hasil Kajian PEMBINA: Hanya 4% kuasai BI melalui PPSMI
Kajian mendapati
dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) hanya berjaya meningkatkan empat peratus penguasaan bahasa asing itu, dan sebaliknya mengurangkan minat untuk mempelari dua subjek tersebut.

"Sumbangan PPSMI hanya mampu menyumbang pada tahap paling minimum, iaitu kurang empat peratus kepada peningkatan pencapaian Bahasa Inggeris secara keseluruhannya," laporan bertajuk 'Tahap Kompetensi Guru dalam PPSMI serta Implikasinya terhadap Pembangunan Modal Insan Murid' dipetik.

Menurut kajian 53 pakar bahasa itu, dasar kontroversi tersebut juga "menimbulkan kerugian berganda kepada kepada murid, terutama kepada 75 peratus murid yang tergolong dalam kategori (pencapaian) sederhana dan lemah dalam tiga mata pelajaran terbabit, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.

"PPSMI telah dan akan membunuh minat, semangat dan keghairahan murid-murid untuk belajar Sains dan Matematik sejak di peringkat sekolah rendah lagi."

Kajian yang melibatkan tujuh universiti awam itu dijalankan antara Jun hingga Disember tahun lalu oleh Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional (Pembina).

Universiti terlibat termasuklah Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Perguruan Sultan Idris, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Mara.

Kajian merumuskan PPSMI harus ditamatkan dan mengembalikan sistem pengajaran sebelum dasar itu diperkenalkan pada 2003.


Pendapat Prof. Abdullah Hassan:
Menurut Abdullah Hassan (2002), setiap bangsa memiliki minda asli masing-masing tetapi minda asli tersebut dapat hilang apabila minda itu dikuasai oleh bahasa asing.
Bangsa Melayu mempunyai minda asli tetapi hilang apabila minda Melayu itu dikuasasi oleh bahasa Inggeris. Ini yang dikatakan sebagai minda tawanan. Minda tawanan tidak berupaya mencipta, maka oleh itu, akan hanya menjadi konsumer sahaja kepada produk-produk mental dan fizikal keluaran minda asal.

Prof. Yusof Othman, saintis dari UKM mengatakan, "Untuk membangunkan sains dalam budaya di Malaysia dengan budaya Melayu sebagai terasnya, maka penyampaian ilmu sains itu sendiri perlu menggunakan bahasa tersebut. Bahasa, budaya dan pencapaian sains dan teknologi tidak boleh dipisahkan daripada sistem nilai, dan dalam masa yang sama budaya tidaklah boleh dipersempitkan ruang lingkup had dalam beberapa bidang seni. Dengan demikian, sains dan teknologi tidak boleh dibangunkan terpisah dengan cita rasa dan aspirasi umat. Dengan kata lain, kita perlu membangunkan sains dan teknologi dalam acuan kita, dengan menggunakan bahasa kita, dan dengan budaya dan cita rasa kita”.

Kajian oleh Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaluddin (Presiden Persatuan Linguistik Malaysia)
Guru lebih yakin dengan kemampuan BM sebagai bahasa penghantar. Seramai 81% guru mahu S&M diajar dalam BM. 72% pula guru mengatakan pencapaian murid adalah lebih baik jika diajar dalam S&M dalam BM. Dan apa yang penting ialah 79% guru berpendapat pelajar lebih dapat menumpukan perhatian ajika subjek itu diajar dalam BM.

Bahasa adalah alat penting untuk menyatukan bangsa. Tambahan pula negara majmuk seperti di Malaysia. Gerakan menyatupadukan rakyat melalui satu bahasa kebangsaan mempunyai sejarah yang amat panjang. Ia bermula dari tahun 1957 lagi dengan Penyata Razak. Pihak berkuasa merasakan satu dasar yang sama sahaja yang akan dapat memastikan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa dapat dicapai. Penyata Razak antara menegaskan:

Menurut Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP), dasar PPSMI melanggar beberapa fasal dalam Perlembagaan Persekutuan, menghina Raja-raja Melayu, mencanggahi beberapa dasar pendidikan utama seperti Penyata Rahman Talib, Falsafah Pendidikan Negara dan Akta Pendidikan, memudaratkan pelajar di luar bandar dan "membunuh bahasa Melayu."

Laporan Abdul Rahman Talib
Semasa menjadi Menteri Pelajaran, Abdul Rahman mengemukakan satu laporan yang mengandungi usul dan saranan yang penting untuk memperbaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Laporan itu dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib.

Melalui laporan itu beliau mencadangkan supaya Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib selain Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu mesti diajar dari darjah satu di semua jenis sekolah rendah dan syarat lulus dalam Bahasa Melayu bagi calon-calon ke sekolah menengah, dan pusat latihan guru. Cadangannya juga termasuk pemberian insentif kepada guru-guru supaya mendapat kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.