BLOG DUKE AMIENE REV

Rabu, Ogos 27, 2008

Proposal Al-Quran: Teknologi Identiti Cap Jari

Menerusi surah di bawah ini, wujudnya panduan mengenai penggunaan cap jari sebagai tanda pengenalan bagi satu-satu manusia.

Allah s.w.t. berfirman:

“Apakah manusia mengira, bahawa Kami tidak akan mengumpulkan (mengembalikan) tulang belulang-nya? Bahkan, sebenarnya Kami berkuasa menyusun (kembali) hujung jari jemarinya dengan sempurna.” (Surah Al Qiyamah : 3-4)

“Jadilah! Maka menjadilah ia.” (Surah Yasin:82)

Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. (QS Al-An’aam: 155)

…adalah suatu peringatan, maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. (QS ‘Abasa: 11-12)