BLOG DUKE AMIENE REV

Isnin, Jun 14, 2010

Pandang Ke Depan - Pakej 1

Pandang Ke Depan (Pakej 1)
Penulis (Penyampai Ilmu): Amiene Rev (C) 2010

Dalam institusi pendidikan, pelajar boleh dikategorikan ke dalam beberapa bahagian. Pelajar yang dicari adalah pelajar berbakat dengan akses kemudahan dan inisiatif untuk berusaha serta memberi sumbangan. Satu lagi ciri yang dikehendaki dalam diri pelajar ialah cita-cita yang jelas dan semangat untuk mencapai cita-cita yang kuat dan sedar akan kelemahan diri dan memiliki niat untuk memperbaiki kelemahan diri.
4 item yang dinilai dalam diri pelajar ialah:

1. bakat / potensi (kebolehan)
2. kemudahan sedia ada (tuisyen, bahan bantu pembelajaran, tempat tinggal selesa)
3. inisiatif untuk berusaha (untuk meningkatkan pencapaian
4. memberi sumbangan

dan dua ciri-ciri tambahan

5. ada semangat dan matlamat hidup yang jelas (tidak leka dengan hiburan dan kesenangan hidup semasa)
6. sentiasa musahabah diri (dan berusaha memperbaiki kelemahan dalam diri)


Huraian:

BAKAT
Bakat ialah salah satu bonus pemula untuk seseorang pelajar mencipta kecemerlangan semasa di sekolah. Di sekolah terdapat empat bidang utama yang perlu dikuasai pelajar, iaitu kerohanian, kurikulum atau akademik, kokurikulum dan sukan.

Kerohanian ialah ciri-ciri utama dalam bakat pemula. Dikenali sebagai kecerdasan spiritual, di mana pemilik kecerdasan ini biasanya memiliki kesedaran yang amat tinggi terhadap aspek ketuhanan, secara semula jadi tahu bahawa guru dan ibu bapa itu adalah orang yang perlu dihormati, tahu bergaul dan menghormati orang yang lebih tua, mempunyai adab sopan dan sifat menghampiri kemaksuman (tidak suka akan hiburan, pergaulan sosial yang bebas iaitu pergaulan lelaki dan perempuan, pemakaian yang pelik-pelik dan seumpamanya), selain mempunyai sifat jujur dan bermaruah. Pemilik sifat ini akan secara semula jadi tahu berprinsip, tahu mengenang budi, menghargai dan membalas jasa.

Kurikulum atau akademik bukan sekadar merujuk kepada pencapaian seorang pelajar tetapi sejauh mana seseorang pelajar itu bijak mencari dan mencipta peluang untuk dirinya. Satu sikap negatif yang mengecewakan di kalangan pelajar ialah apabila mereka berada dalam zon selesa, pencapaian mereka merosot atau tidak ada kemajuan. Ini kerana pelajar seperti ini tidak bijak atau jahil dalam memanfaatkan kemudahan sedia ada dalam kehidupan mereka. Sepatutnya semua kemudahan itu boleh membantu pelajar tersebut untuk menjadi sangat cemerlang, tetapi kerana jahil atau malasnya pelajar tersebut mencari maklumat atau alternatif yang lain dalam melaksanakan sesuatu perkara menyebabkan mereka berada di takuk yang lama. Alangkah memalukan apabila seorang pelajar yang pergi ke pusat tuisyen mendapat pencapaian markah yang lebih rendah berbanding pelajar yang tidak pergi ke pusat tuisyen. Mereka harus bertanya kenapa pelajar yang tidak pergi ke pusat tuisyen itu mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Ini kerana pelajar yang tidak pergi ke pusat tuisyen itu semestinya tahu merebut peluang untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

Kokurikulum merupakan satu aset penting dalam menentukan kualiti kerjaya. Seorang pelajar yang memegang dan melaksanakan tanggungjawabnya dalam persatuan atau kelab dengan bersungguh-sungguh akan mendapat pencapaian yang cemerlang dalam kerjaya mereka. Begitu juga dengan pelajar yang sering dipilih untuk mewakili sekolah dalam program-program, aktiviti-aktiviti atau pertandingan di luar sekolah. Pelajar-pelajar ini biasanya akan mendapat pengalaman yang sangat bernilai dan tidak akan dapat dirasai oleh mana-mana pelajar yang tidak berpeluang keluar mewakili sekolah. Pendek kata, pelajar yang pernah mewakili sekolah dengan pelajar yang tidak pernah mewakili sekolah, markah prestasi, kecontohan dan ketrampilan mereka adalah berbeza sebanyak berkali-kali ganda. Jika pelajar yang tidak mewakili sekolah mendapat 10 mata, maka sudah semestinya pelajar yang mewakili sekolah mendapat 70 mata. Adalah tidak bijak sekiranya ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka berdikari, mengikuti program-program kokurikulum kerana ini akan membantut daya kepimpinan, kreativiti, kritis dan ketrampilan anak mereka.

Sukan adalah aset yang melibatkan aspek fizikal pelajar. Pelajar yang berbadan besar tetapi tidak pernah mewakili sekolah sering dipandang rendah. Badan sahaja besar, tetapi tidak tahu bersukan, tidak berguna juga.

Seorang pelajar dianggap sangat berguna apabila mereka mampu memberi sumbangan dalam keempat-empat perkara yang disebut di atas. Mana-mana pelajar yang menguasai keempat-empat elemen di atas wajar diangkat sebagai pelajar contoh.