BLOG DUKE AMIENE REV

Jumaat, Julai 15, 2011

Senarai Badan Islam Yang Diiktiraf JAKIM 2011

Senarai Badan Islam Yang Diiktiraf JAKIM 2011

Sebenarnya amat penting bagi semua pengguna Islam untuk mengetahui badan-badan Islam yang diiktiraf di seluruh negara. Ini dapat mengelakkan pengguna merasa ragu-ragu untuk membeli barangan atau memasuki premis-premis tertentu ketika berada di luar negara. Pengetahuan mengenai logo-logo badan Islam yang diiktiraf di luar negara juga penting agar pengguna tidak keliru. JAKIM juga turut menghantar pegawai-pegawai yang bertugas di setiap badan Islam tersebut. Berikut merupakan senarai badan Islam yang diiktiraf oleh JAKIM di luar negara.

APAKAH BADAN PENSIJILAN DAN LOGO HALAL LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH JAKIM DI DALAM DAN LUAR NEGARA?

Dalam negeri:

JAKIM mengiktiraf pensijilan halal yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)/Jabatan Agama Negeri (JAIN).

Luar negara:

Terdapat 52 badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM di luar negara. Maklumat badan dan logo tersebut boleh dicapai melalui portal halal di www.halal.gov.my atau risalah senarai badan pensijilan halal luar negara dari Bahagian Hab Halal, JAKIM.

http://www.halal.gov.my/