BLOG DUKE AMIENE REV

Rabu, Julai 06, 2011

Contoh Surat Kiriman Rasmi - Surat Permohonan

Contoh Surat Kiriman Rasmi - Surat Permohonan

Soalan: Anda ingin menemui seorang tokoh perjuang kemerdekaan di Malaysia. Tuliskan sepucuk surat kepada tokoh berkenaan. Dalam surat itu, nyatakan tujuan dan sebab-sebab anda ingin menemui beliau.

Aliman bin Haji Suip
Blk 321 #04-1559
Ang Mo Kio Avenue 1
Singapura 560321

4 April 2004

Tuan Haji Jumain bin Abu Samah
45, Jalan Temenggong Ahmad,
80100 Johor Bahru
Johor Darul Takzim

Tuan Haji

Memohon Persetujuan Untuk Mewawancara

Berhubung dengan perkara di atas, saya mewakili majalah Tunas, majalah tahunan Sekolah Menengah Sembawang bercadang ingin mewawancara Tuan Haji, bagi mendapatkan maklumat tentang perjuangan Tuan Haji dalam menuntut kemerdekaan.

Menurut guru Sejarah kami, sumbangan Tuan Haji menuntut kemerdekaan bersama- sama Datuk Onn Jaafar amat bermakna sekali. Perjuangan Tuan Haji patut direkod untuk kajian generasi akan datang.

Jika tidak menjadi keberatan, kami ingin mengcungkil latar belakang keluarga, pendidikan serta penglibatan politik Tuan Haji. Kami bercadang untuk berkunjung ke rumah Tuan Haji pada cuti sekolah penggal akan datang ini iaitu pada hari Isnin, 1 Jun 2004.

Kami berharap agar hasrat kami tidak menjadi kesulitan bagi pihak Tuan Haji. Kami akan menghubungi Tuan Haji kemudian untuk mendapatkan kepastian. Kerjasama dan perhatian Tuan Haji, kami dahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.


Yang Benar

Aliman

Aliman bin Haji Suip
Ketua Pengarang,
Majalah Tuna