BLOG DUKE AMIENE REV

Selasa, Disember 30, 2008

Keputusan PMR 2008 dan Panduan Pemilihan Bidang Pengajian Di Tingkatan 4

Ini merupakan nota peribadi saya (Amiene Rev) untuk para pelajar yang telah mengambil peperiksaan PMR dan bakal masuk ke Tingkatan 4. Pelajar yang mahu mengikuti panduan ini digalakkan meminta bimbingan daripada kaunselor sekolah. Pelajar juga boleh mencuba mengikuti beberapa subjek tertentu selama beberapa bulan di Tingkatan 4 dan kemudian memutuskan untuk meneruskan pengambilan subjek tersebut atau menggugurkannya dari senarai subjek yang hendak diambil untuk peperiksaan SPM sekiranya mata pelajaran atau subjek tersebut sukar untuk diikuti.

Secara amnya, para pelajar akan mengambil subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Kemahiran Hidup, Geografi, Sejarah dan Pendidikan Islam/Moral untuk didaftarkan dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah.

Setiap satu subjek akan dinilai dan diberi gred seperti berikut:
A - Cemerlang
B - Kepujian
C - Baik
D - Mencapai tahap penguasaan minimum
E - Tidak mencapai tahap penguasaan minimum

Berdasarkan subjek-subjek tersebut terdapat beberapa perkara penting yang perlu dinilai secara individu dan menerusi bimbingan kaunselor sekolah, sebelum seseorang pelajar itu membuat keputusan untuk memilih bidang yang sesuai dengan dirinya semasa di tingkatan 4. Para pelajar dinasihatkan supaya meminta bimbingan kaunselor untuk membuat keputusan dalam soal pemilihan bidang pengajian di tingkatan 4.

Sekiranya pelajar mendapat gred A dalam subjek-subjek berikut bagi keputusan PMR, maka peluang pelajar tersebut untuk membuat pilihan dalam pelbagai bidang pengajian adalah cerah. Namun sekiranya pelajar terbabit mendapat gred B dan ke bawah, maka anda perlu meminta bimbingan daripada kaunselor. Kenapa dengan Gred B? Hal ini tidak dapat saya terangkan dalam entri kali ini tetapi akan diterangkan dalam entri yang lain atau mungkin kaunselor-kaunselor sekolah boleh menjelaskannya kepada para pelajar.

PERINGATAN: Cadangan subjek untuk diambil adalah sekiranya pelajar tersebut mendapat A bagi subjek yang dinyatakan.

Bahasa Melayu PMR GRED A
Subjek Tingkatan 4 yang dicadangkan: Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu


Bahasa Inggeris PMR GRED A
Subjek Tingkatan 4 yang dicadangkan: Bahasa Inggeris, English for Science and Technology


Matematik GRED A
Subjek Tingkatan 4 yang dicadangkan: Additional Mathematics / Matematik Tambahan


Sains GRED A
NOTA: Untuk subjek sains, para pelajar perlu lebih berhati-hati kerana subjek sains yang dipelajari semasa di peringkat PMR adalah gabungan subjek Biologi, Fizik dan Kimia. Para pelajar boleh memutuskan untuk mengambil subjek Biologi, Fizik atau Kimia berdasarkan pengalaman (usaha pelajar) mempelajari topik-topik yang terkandung dalam subjek sains seperti berikut:

Tingkatan 1
 • Introduction to Science / Pengenalan Kepada Sains - SAINS
 • Cell As a Basic Unit of Life / Sel Sebagai Unit Asas Dalam Kehidupan - BIOLOGI
 • Matter / Jirim - FIZIK, KIMIA
 • Variety of Resources on Earth / Kepelbagaian Sumber di Bumi - KIMIA
 • The Air Around Us / Udara di Sekeliling Kita - BIOLOGI, KIMIA
 • Sources of Energy / Sumber Tenaga - FIZIK
 • Heat / Haba - FIZIK
Tingkatan 2
 • The World Through Our Senses / Dunia Melalui Deria Kita - BIOLOGI
 • Nutrition / Nutrisi - BIOLOGI
 • Biodiversity / Biokepelbagaian - BIOLOGI
 • Interdependence Among Living Organisms / Saling Kebergantungan Antara Organisma Hidup - BIOLOGI
 • Water and Solution / Air dan Larutan - KIMIA
 • Air Pressure / Tekanan Udara - FIZIK
 • Force / Daya - FIZIK
 • Support and Movement / Sokongan dan Pergerakan - BIOLOGI
 • Stability / Kestabilan - SAINS
 • Simple Machine / Mesin Ringkas - FIZIK
Tingkatan 3
 • Respiration / Respirasi - BIOLOGI
 • Blood Circulation and Transport / Peredaran dan Pengangkutan Darah - BIOLOGI
 • Excretion / Perkumuhan - BIOLOGI
 • Reproduction / Pembiakan - BIOLOGI
 • Growth / Pertumbuhan - BIOLOGI
 • Land and its Resources / Tanah dan Sumbernya - KIMIA
 • Electricity / Keelektrikan - FIZIK
 • Generation of Electricity / Penjanaan Elektrik - FIZIK
 • Stars and Galaxies / Bintang dan Galaksi - SAINS
 • Space Exploration / Penerokaan Angkasa Lepas - SAINS

Kemahiran Hidup GRED A
Begitu juga dengan subjek Kemahiran Hidup yang merupakan gabungan bagi subjek-subjek yang akan dipelajari di peringkat SPM.
 • Asas bidang mekanikal - Aliran Teknikal
 • Asas elektronik - Aliran Teknikal
 • Asas perniagaan - Subjek-subjek Aliran Perdagangan, Ikhtisas atau Sains Kemanusiaan
 • Asas ekonomi - Subjek-subjek Aliran Perdagangan, Ikhtisas atau Sains Kemanusiaan
 • Asas rumah tangga - Subjek-subjek Aliran Perdagangan, Ikhtisas atau Sains Kemanusiaan
 • Asas sosial - Subjek-subjek Aliran Perdagangan, Ikhtisas atau Sains Kemanusiaan
 • Asas pertanian - Subjek-subjek Aliran Perdagangan, Ikhtisas atau Sains Kemanusiaan


Geografi GRED A
Sesuai mengikuti subjek-subjek Aliran Sains Kemanusiaan. Subjek ini merupakan salah satu subjek penting dalam bidang ekonomi; perniagaan, perdagangan dan juga dalam bidang pertanian.


Sejarah GRED A
Memandangkan subjek Sejarah merupakan satu subjek yang sangat penting dalam menjana modal insan manusia yang bersemangat patriotik dan bertanggungawab. Maka subjek ini menjadi subjek WAJIB bagi semua aliran.


Pendidikan Islam PMR GRED A
Subjek Tingkatan 4 yang dicadangkan: Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawwur Islam (Gambaran Islam), Pendidikan Moral

Sebenarnya terdapat beberapa jenis subjek lagi yang ditawarkan di peringkat SPM. Namun subjek-subjek di atas adalah subjek-subjek yang biasa diambil oleh pelajar-pelajar lepasan PMR semasa berada di tingkatan 4.

Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan subjek-subjek tambahan atau aliran, pengajian bidang pengajian atau pakej mata pelajaran untuk Tingkatan 4 dan peringkat SPM, sila rujuk salah satu pautan di bawah: