BLOG DUKE AMIENE REV

Jumaat, Julai 27, 2012

Performer & Artistes Rights Malaysia - PRISM

Objektif utama

 • Kumpul & mengedarkan ganjaran kerana melaksanakan artis dalam bidang muzik
 • Sokongan pembangunan & pembaikan berkanun pelaku hak
 • Mempromosikan artis-artis & pemuzik 'kepentingan profesional
Pentadbiran
 Lembaga PRISM terdiri daripada 4 penghibur muzik persatuan dan 4 individu yang mewakili kepentingan dalam Industri Muzik Malaysia. 
Kerjasama dengan PPM, Persatuan Pengeluar, untuk mengutip royalti persembahan umum.

Mengumpul Badan Di Malaysia

 • MACP (Music Authors Hakcipta Perlindungan (M) Bhd) - memungut bagi pihak komposer, lyricists, dan penerbit muzik.
 • PPM (Public Performance Malaysia Sdn Bhd) - memungut bagi pihak syarikat rakaman atau syarikat produksi muzik.
 • PRISM (Performers & Artistes Rights (M) Sdn Bhd) - memungut bagi pihak artis rakaman dan pemuzik. 
PRISM dimulakan oleh Majlis Muzik Malaysia (MMM) dan disokong kuat oleh 10 persatuan lain: -

    
• PAIMM (Persatuan Akademi Industri Muzik Malaysia)
    
• PAPITA (Persatuan Penyanyi, Pemuzik Dan Penulis Lagu Tanah Air)
    
• PPM (Public Performance Malaysia Sdn Bhd)
    
• MAM (Pemuzik Association of Malaysia)
    
• RIM (Persatuan Industri Rakaman Malaysia)
    
• AMCA (Persatuan Artis Cina Malaysia)
    
• IRIM (India Industri Rakaman Malaysia)
    
• MALEP (Persatuan Promoter Hiburan Live Malaysia)
    
• PENYIAR (Persatuan Penyiar 'Kebangsaan Malaysia)
    
• MAME (Persatuan Pendidikan Muzik Malaysia)


Kerjasama Antarabangsa dan Perhubungan

 Di luar Malaysia, PRISM menjalankan aktiviti dalam kerjasama erat dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang berikut: -
 • Majlis Antarabangsa Pertubuhan bagi Pentadbiran Hak Pelaku
 • Persekutuan Antarabangsa Kesatuan Pemuzik
 • Antarabangsa Persekutuan Pelakon Kesatuan
Bilangan negara-negara dalam organisasi ini meningkat setiap tahun dan kami menganggap kerjasama ini sebagai penting untuk pentadbiran yang cekap Hak pelaku global.

Main Objectives
 • Collect & distribute remuneration due to performing artists in the music field
 • Support development & of performers´ statutory rights improvement
 • Promote artists´ & musicians´ professional interests
Administration

The Board of PRISM consists of 4 music performers association and 4 individuals who currently represent the interests in the Malaysia Music Industry.
Co-operation with PPM, the Producers Society, to collect public performance royalty.
.
Collecting Bodies In Malaysia
 • MACP (Music Authors Copyrights Protection (M) Bhd) – collecting on behalf of composers, lyricists and music publishers.
 • PPM (Public Performance Malaysia Sdn Bhd) - collect on behalf of recording companies or music productions companies.
 • PRISM (Performers & Artistes Rights (M) Sdn Bhd) – collect on behalf of recording artistes and musicians.
PRISM is initiated by Majlis Muzik Malaysia (MMM) and is strongly supported by 10 other associations :-

    • PAIMM (Persatuan Akademi Industri Muzik Malaysia)
    • PAPITA (Persatuan Penyanyi, Pemuzik Dan Penulis Lagu Tanah Air)
    • PPM (Public Performance Malaysia Sdn Bhd)
    • MAM (Musicians Association of Malaysia)
    • RIM (Persatuan Industri Rakaman Malaysia)
    • AMCA (Association of Malaysia Chinese Artistes)
    • IRIM (Indian Recording Industry of Malaysia)
    • MALEP (Malaysian Association of Live Entertainment Promoters)
    • PENYIAR (National Broadcasters’ Association of Malaysia)
    • MAME (The Malaysian Association for Music Education)

International Co-operation and Relations

Outside Malaysia, PRISM carries out its activities in close collaboration with the following international organizations:-
 • International Societies Council for the Administration of Performers Rights
 • International Federation of Musician Union
 • International Federation of Actors Union
The number of countries within this organization increases each year and we consider this collaboration as essential for an efficient global administration of Performers Rights.