BLOG DUKE AMIENE REV

Isnin, April 09, 2012

Al-Khawarizmi Penyelamat Malaysia


AL-KHAWARIZMI PENYELAMAT MALAYSIA
Strategi PengIslaman Sains dan Matematik
Penulis: Amiene Rev (C) 2012


Negara kita pernah dijajah Jepun. Pada ketika itu rakyat Malaysia hidup penuh penderitaan. Jika bukan kerana Nagasaki dan Hiroshima diletupkan dengan bom nuklear, barangkali Jepun belum mahu menyerah kalah, dan Malaysia akan terus tinggal mimpi, dengan nama Tanah Melayu dijajah Jepun kekal dalam lipatan sejarah. Bom atom atau bom nuklear yang digugurkan di kedua-dua tempat itu adalah berdasarkan formula algebra yang dicipta oleh Albert Einstein. Namun begitu, siapakah pencipta algebra? Pencipta algebra, adalah Al-Khawarizmi. Dengan izin Allah, secara tidak langsung, penemuan cabang ilmu algebra oleh Al-Khawarizmi, telah membantu Tentera Perikatan mengalahkan Jepun, dan seterusnya Jepun meninggalkan Malaysia.

Al-Khawarizmi adalah nama gelaran bagi Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Nama lain beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Orang Barat pula memanggil Al-Khawarizmi dengan beberapa nama mengikut lidah mereka iaitu seperti Al-Cowarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karismi, Al-Goritmi dan beberapa nama lagi. Namun, Orang Barat tidak pernah memanggil Al-Khawarizmi sebagai Al-Gore.
   
Al-Khawarizmi telah dilahirkan di Bukhara. Beliau mencapai zaman kegemilangannya sekitar tahun 780 hingga 850 Masihi. Al-Khawarizmi telah dilaporkan meninggal dunia sekitar tahun 220 dan 230 Masihi. Kisah kematiannya tidak cukup jelas, kerana ada pula yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup di sekitar abad ke-9 Masihi.

Seperti kebanyakan tokoh-tokoh intelektual Islam yang lain, Al-Khawarizmi juga menguasai banyak cabang ilmu termasuklah bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kimia, kejuruteraan dan juga sejarah Islam. Kerana cintanya Al-Khawarizmi terhadap ilmu sehingga beliau mampu menguasai banyaknya cabang ilmu ini, Al-Khawarizmi mula dikenali sebagai Mufatih Al-Ulum.

Al-Khawarizmi telah memperkenalkan Al Jabar atau lebih dikenali sebagai algebra dalam dunia Matematik hari ini. Menerusi ilmu ini, pelbagai formula terhasil. Menerusi ilmu algebra jugalah, Albert Einstein berjaya mencipta formula tenaga sehingga terhasilnya bom nuklear. Boleh dikatakan Al-Khawarizmi secara tidak langsung adalah Penyelamat Malaysia.

Hasil-hasil karya Al-Khawarizmi termasuklah Al-Jabr wa’l Muqabalah, di mana beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau juga telah menghasilkan karya yang berjudul    Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. Menerusi karya ini, Al-Khawarizmi telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi. Menerusi karya beliau yang berkaitan dengan Sistem Nombor pula beliau telah memperkenalkan konsep angka sifar dan kini angka sifar merupakan angka yang sangat penting dan digunakan secara meluas di seluruh dunia sehinggalah ke hari ini. Sistem Nombor telah diterjemahkan ke bahasa Latin, iaitu De Numero Indorum. Karya beliau yang berjudul Al-Jami wa Al-Tafsir bi Hisab al-Hind juga turut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.

Al-Khawarizmi turut memperkenalkan konsep kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segi tiga sama, mengira luas segi tiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Selain itu, beliau turut memperkenalkan permasalahan melibatkan pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor.

Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana Matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. G.Sarton telah mengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah diperolehi oleh orang-orang Timur....” dan ini turut melibatkan Al-Khawarizmi.

Menurut Wiedmann pula berkata, "al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains".

Strategi Pengislaman Sains Matematik

Dalam melaksanakan proses pengIslaman Sains Matematik, konsep ilmu Sains Matematik perlulah mengambil kira aspek tauhid, syariah dan akhlak.

DEFINISI

Tauhid: Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain.  Mengikut matlamat  Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu simbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan.  Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan Matematik. Setiap falsafah dan epistemologi Sains Matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat.

Syariah: Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat.  Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri.  Dari sudut ini, ahli Matematik Islam yang cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi.  Oleh itu, Matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah.

Akhlak: Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan ke dalam Matematik dan juga ia perlu dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni.  Ilmu yang dipelajari contohnya akhlak yang terdapat dalam bidang Matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan.  Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri.  Melalui asas paradigma tauhid dan syariah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.