BLOG DUKE AMIENE REV

Rabu, Disember 31, 2008

Tingkatan 4 - Subjek Wajib

Mata Pelajaran Wajib Di Peringkat SPM

Subjek-subjek di bawah adalah subjek-subjek wajib diambil di peringkat SPM. Subjek-subjek wajib atau utama ini kebiasaannya menjadi pra-syarat untuk melanjutkan pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi. Bahasa Melayu dan Matematik merupakan subjek wajib yang perlu dikuasai. Kegagalan untuk lulus dalam subjek Bahasa Melayu dan Matematik akan menyebabkan pelajar terbabit gagal mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Bagi pelajar yang gagal lulus subjek-subjek seperti Bahasa Melayu dan Matematik, mereka boleh mengulang semula atau mengambil semula subjek-subjek tersebut dalam peperiksaan SPM yang ke-2 atau sering dipanggil sebagai SPM Kertas Julai (SPM Paper July).

Subjek-subjek tertentu adalah wajib. Antaranya ialah:

  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris / GCE O Level English
  • Pendidikan Islam - Untuk pelajar beragama Islam
  • Pendidikan Moral - Untuk pelajar bukan Islam
  • Sejarah
  • Mathematics / Matematik
  • Science / Sains - Untuk Aliran Sastera, Perdagangan dan Kesenian sahaja.
Terdapat beberapa subjek-subjek tambahan yang disusun mengikut aliran atau pakej mata pelajaran seperti berikut: