BLOG DUKE AMIENE REV

Selasa, September 09, 2008

Profesion Perguruan - Guru Bestari

Profesion Perguruan

Program dan Kursus Perguruan
Tanggungjawab penggubalan dasar dan garis panduan latihan perguruan, pemilihan calon pelatih dan peserta kursus dan merancang serta menyelaras program kemajuan staf dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru. Antara program dan kursus yang dijalankan ialah:
a) Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM)
b) Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)
d) Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)

Guru Bestari
Selaras dengan perlaksanaan Sekolah Bestari, Buku Panduan Pelaksanaan Kurikulum KDP 14 Minggu Latihan Guru Sekolah Bestari telah dihasilkan. Pakej pembelajaran untuk Sekolah Bestari (Program Interim) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik telah digubal. Kursus Peningkatan Profesionalisme Aplikasi Komputer dalam Pengajaran Dana Pembelajaran Guru Sekolah Bestari juga telah dijalankan. Guru-guru juga digalakkan memohon kursus-kursus Latihan Dalam Perkhidmatan sebagai satu bentuk latihan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Profesion Perguruan / Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
Bagi membina dan meningkatkan kepakaran pengurusan pendidikan, Institut Aminuddin Baki pula bertanggungjawab penuh dalam mengenalpasti calon yang layak dipertimbangkan untuk jawatan Pengetua/Guru Besar dan seterusnya berperanan untuk mengurus dan mengendalikan progam-program latihan pengurusan dan kepimpinan pendidikan.