BLOG DUKE AMIENE REV

Jumaat, April 01, 2005

Soal Jawab Agama - Seks Dalam Keadaan Berbogel

Soalan: Apakah hukum bersetubuh dalam keadaan berbogel?

Salam,

Apakah hukum berjimak dalam keadaan bogel merupakan perbuatan yang terdapat hadis yang melarangnya? Bagaimana pula dengan ayat al-Quran: "Perempuan-perempuan kamu seperti ladang bagi kamu"?


Jawapan:

Wassalam,

1. Hukum berbogel ketika bersetubuh.

Prof. Dr. Abdul Halil Abu Syuqqah, sahabat Dr. Yusof al Qardhawi dari Universiti Qatar menjelaskan kekeliruan umat Islam:

" ... ramai yang faham jimak (hubungan seks) hendaklah dilakukan dalam malam yang gelap gelita, jika jimak pada siang hari pula, hendaklah dilakukan dengan hanya membuka sedikit sahaja pakaian dan menutupi sebahagian besarnya, ada pula fatwa, tidak boleh memandang aurat satu sama lain dan hendaklah menjauhkan (mata) dari memandang alat kelamin masing-masing. Ini semua tidak disandarkan kepada dalil yang sahih. Sedangkan amalan ini bercanggah dengan keumuman nas-nas yang membolehkan:

" dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri dan sahaya miliknya." AQT 23:5

mafhum al hadith:

" jagalah kemaluanmu, kecuali terhadap isterimu dan budakmu." al-Albani, sahih Sunan Abu Daud, No 3391

al Hafidz Ibn Hajar meriwayatkan hadis dari Aisyah RA. Sulaiman bin Musa pernah bertanya Atha' akan bagaimana seorang lelaki yang memandang faraj isterinya, lalu aku (Atha') bertanyakan akan Aisyah, lalu Aisyah meriwayatkan bahawa dia dan Rasulullah SAW pernah mandi bersama-sama. (al Fath, 1/378)

Maka jelaslah bahawa boleh rupanya pasangan saling melihat aurat masing-masing.

2. Maksud ayat: AQT 2:223 (isteri-isteri kamu adalah sawah-ladang, maka kerjakanlah ladang itu sebagaimana yang engkau sukai.")

Ibn Abbas berkata, ayat ini turun menjelaskan kekeliruan mengenai tatacara jimak berhubung dengan kedudukan semasa hubungan seks. Kaum Ansar (penduduk asal Madinah) mencontohi amalan Yahudi yang hanya bersetubuh dengan posisi miring sahaja. Jika suami mendatangi isterinya dari arah belakang, maka mata anak akan juling (mengikut kepercayaan Yahudi). Sedangkan kaum Muhajirin tidak mengetahui akan pantang larang penduduk Ansar dan Yahudi, lalu turunlah ayat ini membatalkan kepercayaan Yahudi itu. Maka dengan turunnya ayat ini, hubungan seks boleh dinikmati dengan apa jua posisi dan stail mengikut selera masing-masing. (al-Albani, Adab az Zifaaf, 28)


Dikemaskini berdasarkan sumber: www.al-ahkam.net